Over ons

De ‘European Animal Research Association’ (EARA) is een communicatie en belangenorganisatie met de missie om de interesse in biomedisch onderzoek en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Europa te behouden. De oprichting van EARA volgde nadat wetenschappers erkenden, dat er een behoefte aan een openbaar informatie platform in Europa bestaat, waar burgers en journalisten meer over de feiten en het nut van dierproeven kunnen leren. Door juiste en op bewijs gebaseerde informatie over de voordelen van biomedische dierproeven te bieden, wil EARA het publiek informeren, voorlichten en samenbrengen, om zo het onderzoek te steunen en een open debat over het makkelijker maken van het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek.

De missie van EARA besteedt vooral aandacht aan:

  • Betere informatie en voorlichting van het publiek over de blijvende noodzaak voor het humane gebruik van dieren in biomedisch onderzoek en de voordelen daarvan.
  • Coördinatie van nationale en internationale inspanningen door het aanspreken van EU politici, om een gunstig klimaat voor dierproeven te creëren.
    • Leiden van pan-Europese initiatieven om de druk tegen te gaan op de toevoer van proefdieren en op de noodzaak van een vergunning om met proefdieren te mogen werken in het onderzoek
  • Steunen van de inspanningen van dierproef faciliteiten, om goederen en services te verkrijgen, die nodig zijn om nieuwe medicijnen en behandelingen voor mens en dier te ontdekken en ontwikkelen.

EARA’s partners zijn commerciële en non-profit organisaties, welke direct of indirect van het gebruik of de bevoorrading van dieren voor het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek profiteren.

EARA’s goede leiding is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt gevormd door EARA leden, die tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen worden.

Sinds de oprichting heeft EARA communicatie middelen ontwikkeld, die helpen, de ondersteuning van dierenproeven door het publiek te behouden. Ook informeren ze het publiek over belangrijke aandachtspunten, en uitdagingen voor dierproeven in de Europese Unie. EARA wordt ondersteund door cruciale belangenorganisaties uit Italië en Duitsland en werkt samen met partners om een oplossing te vinden voor het afnemende aantal van transportbedrijven, die bereid zijn om laboratoriumdieren te transporteren. EARA werkt proactief met de media samen om een positieve verslaggeving over deze onderwerpen te bereiken en om schadelijke propaganda en campagnes door dierenbeschermers in de media en elders tegen te gaan.