Categoriearchief: Proefdieronderzoek

Vice news documentaire – Inside the Monkey Lab

In deze documentaire (8 juli 2015) krijgt Vice news volledige toegang tot het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Van de ruime buitenverblijven krijgen we de jaarlijkse medische keuring te zien, waarbij een van de apen o.a. een tuberculose-injectie in zijn ooglid krijgt. Vervolgens zien we de trainingsruimte, waar de dieren in kleinere hokken verblijven en aan handelingen als injecties leren wennen.

 

Dan zien we een experiment op de afdeling Alternatieven – hierin legt een onderzoeker uit hoe zijn onderzoek de drie V’s (verfijning, vermindering en vervanging) bevordert. Het volgende experiment is ingrijpender: we zien een aap die onder verdoving het dengue-virus toegediend krijgt. Tot slot zien we een aap die is laten inslapen, waarop een autopsie gedaan wordt.

Kortom, alle soorten verblijven en handelingen komen in deze documentaire langs. De wetenschappers en verzorgers krijgen ruim spreektijd, en weten het belang van hun werk, maar ook de moeilijkheden, duidelijk over te brengen. De journaliste stelt scherpe vragen, en de muziek geeft een wat dramatische ondertoon, maar de kijker krijgt door de volledige openheid van de instelling een compleet en eerlijk beeld van het BPRC.

De Buitendienst – Aap in de mens

In deze aflevering van De Buitendienst (13 maart 2015, Schooltv, leeftijd 9-12 jaar) over dierproeven gaan de presentatoren op bezoek bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Om dit bezoek in te leiden bespreken ze eerst evolutie, en laten ze overeenkomsten tussen uiterlijk en gedrag van apen en mensen zien. Bij het BPRC hebben ze toegang tot de gewenningsruimte, en ook tot de experimentele ruimte waar ze een griepvaccinatie bijwonen.

De aflevering besteedt ongeveer 7 minuten aan het bezoek bij het BPRC. De beelden van het gebouw worden aangezet met enigszins dreigende muziek, en de presentatoren laten eerlijk merken dat ze dierproeven lastig vinden, maar ze stellen zich open op naar de verzorgers en wetenschappers. Dit programma is een goed voorbeeld van een documentaire waarin de openheid van het BPRC ervoor zorgt dat beide kanten van het verhaal worden belicht.

Het Zapp weekjournaal bezocht het Biomedical Primate Research Centre

Het Zapp weekjournaal (Schooltv, leeftijd 9-12 jaar) besteedt 6 minuten aan een bezoek bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. De buitenverblijven worden gefilmd, alsmede de apen die voor een beloning de onderzoekers helpen prikken te geven. De houding van de presentatrice en de muziek zijn neutraal, en er zijn beelden van de apen in hun verblijven, maar niet van (ingrijpende) behandelingen.

Jan Langermans, hoofd dierenverblijven, krijgt ruim de tijd om uit te leggen dat ook onderzoekers dierproeven heel moeilijk vinden. Hij vertelt dat er eerst zoveel mogelijk onderzoek in het lab gedaan wordt, en dat er pas als het echt moet op apen getest wordt. De boodschap die alle medewerkers over weten te brengen is: liever zouden we geen dierproeven doen, maar ze zijn nu nog nodig om ziektes tegen te gaan.

Het is een positief item, en een duidelijk voorbeeld dat openheid richting de media een proefdierfaciliteit de gelegenheid biedt om helder uit te leggen wat ze doen, en te laten zien dat er goed met de dieren omgegaan wordt.

Kijk hier de video.

Oogpunt van een onderzoeker

Dit is een bewerking van een blog op de Kennislink Faces of Science website van 12 maart 2015.

Marieke Rienks, PhD student Moleculaire Cardiologie aan de Universiteit Maastricht

Marieke Rienks, PhD student Moleculaire Cardiologie aan de Universiteit Maastricht

Marieke Rienks komt uit Leeuwarden, en studeerde in 2010 af van haar Master Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Haar interesse in cardiologie en interne geneeskunde leidde tot haar PhD-onderzoek naar de rol van extracellulaire eiwitten in hartspierafwijkingen. Na haar PhD in Maastricht keert ze terug naar de klinische praktijk waar ze haar opleiding tot internist zal afronden. Vanwege haar interesse in dierenwelzijn en ervaring met proefdieronderzoek in de academische wereld maakt ze zich sterk voor open en eerlijke communicatie over proefdieronderzoek.

“Ik doe onderzoek naar hartfalen en gebruik daarbij proefdieren, ben ik dan een slecht mens?”

Vorig jaar is de Universiteit van Maastricht in het nieuws gekomen vanwege de labradors die gebruikt worden bij de onderzoeken naar hartfalen. Hier werd schande van gesproken. Als ‘labrador’-onderzoeker houd je dan ook wijselijk je mond over je werkzaamheden, bang om veroordeeld te worden. Ik, als ‘muizen’-onderzoeker, bemerk aanzienlijk minder weerstand wanneer ik in mijn omgeving uitspreek dat ik onderzoek doe naar hartfalen en daarbij gebruik maak van muizen. Is dit dan minder erg? Ongeveer tweemaal per jaar worden er anti-proefdier demonstraties gehouden op de universiteit. Hier worden we als onderzoekers altijd tijdig van op de hoogte gebracht en we krijgen tevens het wijze advies niet in discussie te treden met de betreffende demonstranten. Maar waarom eigenlijk niet? Is het idee dat onderzoekers en demonstranten lijnrecht tegenover elkaar staan wel juist? Willen we eigenlijk niet allemaal gewoon hetzelfde?

Onderzoek doen met proefdieren: wat komt er allemaal bij kijken?

Onderzoek doen op dieren, dat mag natuurlijk niet zomaar. Als je onderzoek wil doen waarbij gebruik met proefdieren nodig is, gaat hier een lang en zorgvuldig traject aan vooraf: Wanneer je een goede onderzoeksvraag hebt, moet je deze zorgvuldig op papier uiteenzetten. Je moet hierbij niet alleen beargumenteren waarom wat jij wil onderzoeken van belang is, maar ook hoe je dit wil gaan bestuderen. Verder moet je toelichten welke proefdieren je hiervoor zal moeten gebruiken, wat de uitkomstmaten zijn waar je naar gaat kijken, hoeveel dieren je hiervoor nodig zou hebben en wat het verwachte leed of ongerief is van het dier en hoe je dit zo veel mogelijk kan reduceren (denk aan pijnstilling). Deze zeer uitgebreide aanvraag dien je vervolgens in bij een commissie bestaande uit tien leden, waarvan vier niet verbonden zijn aan de betreffende universiteit.

Maanden

De commissieleden beoordelen de aanvraag grondig. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, krijgt de onderzoeker de gelegenheid dit te verduidelijken. Indien er alternatieven mogelijk zijn, wordt de onderzoeker verzocht zijn aanvraag aan te passen. Er wordt uiterst nauwkeurig naar de aanvragen gekeken waarin geen enkel aspect wordt onderbelicht. Deze beoordeling kan enkele maanden duren. Als er eenmaal een goedkeuring is afgegeven, betekent dit niet dat iedereen zomaar de betreffende proeven mag uitvoeren. Hiervoor is expertise vereist die in verplichte trainingen wordt aangeleerd. Indien een onderzoeker niet beschikt over de betreffende kwalificaties zal hij of zij de proef niet uit mogen voeren.

Waarom honden en niet gewoon muizen?

Wat je als onderzoeker altijd heel goed moet bedenken bij het schrijven van je aanvraag, is of je de onderzoeksvraag wel kunt beantwoorden door het gebruik van het proefdier. Om een redelijk simpel voorbeeld te geven: stel we zouden een nieuwe techniek willen onderzoeken om aderverkalking in de kransslagaders van het hart beter te behandelen. Het heeft voor voor het beantwoorden van deze vraag geen zin om muizen of ratten te gebruiken. Logischer is om een varken te nemen, omdat de anatomie van het hart van een varken ontzettend veel lijkt op die van een mens, zowel in grootte als in het verloop van de kransslagaders. Zo zijn er tal van redenen waarom in sommige gevallen onderzoek op een groter proefdier voor het beantwoorden van bepaalde vragen onontkoombaar is.

Knuffelbaarheidsgehalte versus intrinsieke waarde

De meeste proeven in het onderzoek worden echter gedaan met knaagdieren. Muizen en ratten worden in onze samenleving over het algemeen als ongedierte gezien en geassocieerd met ziekten en viezigheid. Honden daarentegen worden enkel gehouden als huisdier en hebben de status van ‘kameraad’ verworven. Met deze redenering wordt mijn onderzoek op muizen vaak geaccepteerd terwijl onderzoek op honden wordt veracht. Deze optiek is grotendeels cultureel bepaald en hierdoor ook moeilijk te ondermijnen. Ikzelf ben ook schuldig aan een dergelijke opvatting. Hoe hoger het aaibaarheidsgehalte van een dier, des te meer moeite ik ermee zou hebben de onderzoeken erop uit te voeren. Toch zou aaibaarheid geen criterium moeten zijn. Immers, ieder levend wezens heeft zijn eigen ‘intrinsieke waarde’. De intrinsieke waarde van een dier is de waarde die wordt gehecht aan het leven van een dier of de soort, los van wat de mens daaraan toekent. Vanuit dit perspectief heeft een muis dus evenveel intrinsieke waarde als een hond en zou er geen verschil moeten zijn in acceptatie met betrekking tot onderzoek op honden of muizen. Echter blijkt in de praktijk het begrip ‘intrinsieke waarde’ een moeilijk begrip om rekening mee te houden omdat we het knuffelbaarheidsgehalte van een dier onmogelijk kunnen negeren.

Maar wanneer vinden we het gebruik van welk proefdier dan acceptabel?

Als we kijken naar de geschiedenis zien we dat vele grote stappen in de medische wetenschap mogelijk zijn gemaakt door het gebruik van proefdieren (zie de figuur hieronder).

Bron: “The Proud Achievements of Animal Research”, Foundation for Biomedical Research – 2003

Duizenden mensen hebben hun leven bijvoorbeeld te danken aan de polio (kinderverlamming)-vaccinatie, een ziekte die vandaag de dag zelfs nauwelijks meer bestaat! Helaas heeft de zoektocht naar nieuwe medicijnen vandaag de dag geen hoog succespercentage. Na uitgebreid onderzoek in vitro en met computermodellen zijn proefdierstudies alsnog nodig om zeker te weten dat medicijnen veilig genoeg zijn om op mensen getest te worden. Na deze verschillende soorten pre-klinische studies en de vier fasen van klinisch onderzoek in gezonde vrijwilligers en patiënten wordt maar 10% van de potentiële medicijnen goedgekeurd. Als we dit afzetten tegen de ontdekkingen uit het verleden, wat vinden we het leven van al die proefdieren dan waard? Wanneer vinden wij dit dan acceptabel?

HET medicijn

Als je van tevoren zou weten dat de ontwikkeling van HET nieuwe medicijn tegen kanker, tweeduizend muizen en vijfhonderd honden het leven zou kosten, is dit dan acceptabel? Of als het om andere proefdieren zou gaan, of om een zeldzamere aandoening, of om ziekten die het gevolg zijn van een leefstijlkeuze? En om het nog een beetje moeilijker te maken: Wat nou als we hierbij ook de ‘kwaliteit van het leven van de proefdieren’ meenemen? Verandert onze keuze als de vijfhonderd honden voor het nieuwe kanker-medicijn slechts een beetje ziek moeten zijn terwijl de honderd honden heel erg ziek moeten zijn? Kan ons waardeoordeel over de mate van ‘ziek zijn’ in relatie tot het betreffende proefdier, het doel van een proef rechtvaardigen? Moeten we überhaupt een subjectieve factor als ‘lijden of ongerief’ zwaarder laten wegen dat ‘overlijden’?

Ingewikkelde vragen

Dit zijn allemaal zeer ingewikkelde vragen waar ik me iedere dag mee bezig houd. Als je het mij vraagt, zouden we geen proefdieren meer gebruiken voor onderzoek… alleen is dat niet realistisch! Een organisme is zo ontzettend complex en we zijn er helaas nog niet in geslaagd een robot te creëren die model staat voor deze complexiteit. Temeer omdat we nog zo ontzettend veel dingen over de werking van ons menselijk lichaam moeten ontdekken. Dat neemt niet weg dat we erg kritisch moeten blijven en dat dit juist discussies zijn die we moeten blijven voeren. Onderzoekers en demonstranten staan mijns inziens namelijk minder lijnrecht tegenover elkaar dan wellicht altijd wordt gedacht.

– Marieke Rienks

Het is wereldproefdierendag, Jeugdjournaal, 24 april 2012

Naar aanleiding van Wereldproefdierendag zond het Jeugdjournaal (NOS, leeftijd 10-12) een item uit over het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk. Twee kinderen kregen een rondleiding op het terrein, en spraken met actievoerders van de Anti Dierproeven Coalitie, om zo zelf hun mening te vormen. Hun conclusie: het blijft een moeilijk onderwerp. Dierproeven zijn zielig, maar ze zijn wel nodig voor medicijnen.

Gezien de nieuwswaarde van de Wereldproefdierdag had het item meer focus op argumenten tegen dierproeven. Dit komt niet alleen doordat er ook een protest gaande was, maar ook doordat de cameraploeg alleen toegang had tot de voorbereidende huisvesting. De behandelruimte mocht i.v.m. besmettingsgevaar niet gefilmd worden, dus werd die door de verslaggever in enigszins negatieve termen beschreven. Sinds deze uitgezending is het BPRC nog opener geworden in het toelaten van de media, en dat is te zien in het beter belichten van de medische voordelen van proefdieronderzoek.

Kijkt hier de video.

Dirk Draulans onderzoekt in “Dieren als instrumenten” documentaire hoe wetenschappers in Vlaanderen vandaag met proefdieren werken

Deze documentaire werd in november 2014 uitgezonden op de publieke Vlaamse omroep (VRT). De KU Leuven heeft zijn medewerking verleend om het gebruik van proefdieren in het biomedisch onderzoek uit te leggen aan het brede publiek. In de reportage worden experimenten getoond op het ganse spectrum van proefdieren, van fruitvliegen en wormen tot varkens, schapen en zelfs rhesus apen.

De documentaire werd gevolgd door een debat met de Vlaamse minister van Dierenwelzijn en Michel Vandenbossche van de dierenrechtenorganisatie Gaia. De minister heeft hierbij bevestigd dat proefdieronderzoek noodzakelijk blijft en met de grootste aandacht voor de drie V’s (vervanging, vermindering en verfijning) wordt uitgevoerd.