Categoriearchief: Nieuws

Belgische onderzoeksinstellingen verenigd ter ondersteuning van dierproeven

Met trots kondigen wij de publicatie aan van een Verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België en de transparantie erover ter gelegenheid van Wereldproefdierendag (24 april). Deze door 24 onderzoeksinstellingen ondertekende verklaring verenigt publiek en privaat onderzoek uit alledrie de Belgische regio’s voor openheid over dierproeven. Lees verder

Zo doende 2014: 18% meer dierproeven dan in 2013

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteren Zo doende 2014, haar jaarlijkse rapport over dierproeven en proefdieren in Nederland, gepubliceerd. Het aantal proefdieren is 17,9% hoger dan in 2013. Ondanks dat het rapport herziende cijfers voor 2013 bevat is directe vergelijking lastig vanwege nieuwe rapportagecriteria die voortvloeien uit de Europese Richtlijn 2010/63/EU. Lees verder

191 Onderzoeksinstellingen Tekenen Steunbetuiging voor Europese Wetgeving Dierproeven

PERSBERICHT

Londen, Verenigd Koninkrijk, 10 november 2015

191 organisaties hebben hun handtekening gezet onder een  vandaag door de European Animal Research Association (EARA) gepubliceerde steunbetuiging voor de Europese Richtlijn ter bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit gezamenlijke initiatief onderstreept de voortdurende noodzaak voor verantwoord gebruik van dieren in medisch, diergeneeskundig en fundamenteel onderzoek. De publicatie valt samen met de deadline van de Europese Commissie voor de jaarlijkse dierproefstatistieken  van alle lidstaten. Dit is het eerste jaar dat lidstaten deze cijfers moeten aanleveren volgens de criteria in de Europese Richtlijn 2010/63/EU – betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Tot de nieuwe criteria waar lid 1, 2 en 3 van Arikel 54 van de Richtlijn op doelen behoren onder andere de rapportage van dieren aan het einde van elk experiment, en de werkelijke ernst van procedures die het dier in zijn leven heeft ondergaan. Deze nieuwe rapportage is een uitbreiding van de criteria waarmee de Richtlijn voor een hoge dierenwelzijnsstandaard zorgt. De Richtlijn stimuleert ook de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven, en waar mogelijk de vermindering, verfijning en vervanging van dieren in onderzoek.

Kirk Leech, uitvoerend directeur van de European Animal Research Association:

“Deze gezamenlijke Steunbetuiging vormt een sterke boodschap uit de europese wetenschappelijke gemeenschap ter steun van de rol van dieren in de biomedische wetenschap. Onderzoek met behulp van dieren heeft tot veel medische vooruitgangen geleid, waardoor we nu aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten succesvol kunnen behandelen. Fundamenteel onderzoek is ook afhankelijk van proefdieronderzoek: sommige vragen zijn te ingewikkeld om met cellen in een petrischaaltje te kunnen beantwoorden.

“Deze Steunbetuiging laat zien dat er een collectieve toewijding is aan de waarden en regels in de Europese Richtlijn, die helpt onderzoek in Europa aan de frontlinie van verantwoord proefdieronderzoek te houden.”

Gezien de geplande beoordeling van Richtlijn 2010/63/EU in 2017 als onderdeel van de standaard wetgevingsprocedure in de EU is EARA’s Steunbetuiging een samenkomst van publieke en private onderzoeksinstellingen uit heel Europa met als doel de Richtlijn en haar rol in het verzekeren van de europese positie als wereldleider in biomedisch onderzoek, waarin verantwoord gebruik van proefdieren nog steeds een kleine maar fundamentele rol speelt, te onderschrijven.

EINDE

Noot voor redacteuren:
De European Animal Research Association (EARA) is een communicatie- en belangenorganisatie met de missie om de belangen van biomedisch onderzoek en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Europa te behartigen. Door juiste en op bewijs gebaseerde informatie over de voordelen van biomedische dierproeven te bieden, wil EARA het publiek informeren, voorlichten en samenbrengen, om zo het onderzoek te steunen en een open debat te bevorderen.

Contactgegevens:
Dr. E. Martinez Sanchez, EARA pers- en communicatiemedewerker,

+44 (0) 79 5501 5386, esanchez@eara.eu

#Support201063EU: wetenschappers en burgers

Over dierproeven zijn de meningen van wetenschappers en burgers verdeeld: 92% van de wetenschappers steunen proefdieronderzoek (Nature, 2011) versus 66% van de Europese burgers (Eurobarometer, 2010, p. 62). Gezien deze kloof in begrip is het belangrijk dat de wetenschappelijke gemeenschap zich uitspreekt over de rol van de Richtlijn 2010/63/EU die de proefdieren die nog steeds nodig zijn in biomedisch, veterinair en fundamenteel onderzoek beschermt.

Support201063EU

Namens toonaangevende Europese biomedische onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke genootschappen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, universiteiten en patiëntgroepen heeft de European Animal Research Association (EARA) een steunbetuiging gepubliceerd ter ondersteuning van de Richtlijn. Aangezien de herziening van de Richtlijn in 2016 begint, willen wij alle organisaties die op proefdieronderzoek vertrouwen aansporen om deze steunbetuiging te ondertekenen en die binnen uw netwerken te delen.

Help ons het statement te verspreiden door de hashtag #Support201063EU te gebruiken.