Belgische onderzoeksinstellingen verenigd ter ondersteuning van dierproeven

Met trots kondigen wij de publicatie aan van een Verklaring ter ondersteuning van dierproeven in België en de transparantie erover ter gelegenheid van Wereldproefdierendag (24 april). Deze door 24 onderzoeksinstellingen ondertekende verklaring verenigt publiek en privaat onderzoek uit alledrie de Belgische regio’s voor openheid over dierproeven.

In de verklaring zetten de ondertekenaars de belangrijke rol van dieren in onderzoek uiteen. Ze zetten zich samen in voor een transparante communicatie over hun dierproeven, en voor een open dialoog over dierproeven tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving.

Van universiteiten tot farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstellingen uit zowel Vlaanderen als Wallonië, de verklaring is ondertekend door een representatieve groep Belgische organisaties die van dierproeven afhankelijk zijn. Deze eensgezindheid onderstreept het belang dat de sector biowetenschappen hecht aan het verbeteren van openheid en transparantie.

Vergeleken met het Verenigd Koninkrijk, waar meer openheid tot een groter publiek begrip voor dierproeven heeft geleid, heeft België nog een weg te gaan. We hopen dat deze collectieve verklaring het begin is van een proces waarmee we een klimaat van openheid en transparantie over het gebruik van proefdieren in onderzoek in België willen creëren.

Guy de Vroey, voorzitter van de Belgian Council for Laboratory Animal Science (BCLAS):

“We zijn tevreden te zien dat zoveel organisaties hun krachten hebben gebundeld om de noodzaak en het belang van dierproeven uit te dragen. Zo beloven ze om samen verder te werken aan de communicatie over dierproeven. We hopen dat dit initiatief navolging vindt en andere organisaties uitnodigt zich aan te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking een positieve bijdrage levert aan het begrip voor dierproeven en de waarde die ze opleveren voor de wetenschap en onze samenleving.”

Kirk Leech, uitvoerend directeur van de European Animal Research Association (EARA):

“Dit is een historische verklaring. Deze brede steun voor openheid staat voor een ommekeer in de manier waarop de Belgische sector biowetenschappen communiceert over de noodzaak en de voordelen van dierproeven voor wetenschappelijke, medische en diergeneeskundige vooruitgang. Grotere openheid over dierproeven zoals hier in België en in het Verenigd Koninkrijk zou volgens ons overal in Europa de norm moeten zijn.”

Volledige lijst van ondertekenaars van de verklaring:

Ablynx Janssen  Université de Mons
BCLAS – Belgian Council for Laboratory Animal Sciences KU Leuven Université de Namur
European Brain Council Medanex Université Libre de Bruxelles
FENS – Federation of European Neuroscience Societies Molecubes Universiteit Antwerpen
Flanders Vaccine reMYND Universiteit Gent
GSK UCB Universiteit Hasselt
ILVO – Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Université catholique de Louvain VIB – Vlaams Instituut voor Biotechnologie
INBO – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Université de Liège  Vrije Universiteit Brussel