191 Onderzoeksinstellingen Tekenen Steunbetuiging voor Europese Wetgeving Dierproeven

PERSBERICHT

Londen, Verenigd Koninkrijk, 10 november 2015

191 organisaties hebben hun handtekening gezet onder een  vandaag door de European Animal Research Association (EARA) gepubliceerde steunbetuiging voor de Europese Richtlijn ter bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit gezamenlijke initiatief onderstreept de voortdurende noodzaak voor verantwoord gebruik van dieren in medisch, diergeneeskundig en fundamenteel onderzoek. De publicatie valt samen met de deadline van de Europese Commissie voor de jaarlijkse dierproefstatistieken  van alle lidstaten. Dit is het eerste jaar dat lidstaten deze cijfers moeten aanleveren volgens de criteria in de Europese Richtlijn 2010/63/EU – betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Tot de nieuwe criteria waar lid 1, 2 en 3 van Arikel 54 van de Richtlijn op doelen behoren onder andere de rapportage van dieren aan het einde van elk experiment, en de werkelijke ernst van procedures die het dier in zijn leven heeft ondergaan. Deze nieuwe rapportage is een uitbreiding van de criteria waarmee de Richtlijn voor een hoge dierenwelzijnsstandaard zorgt. De Richtlijn stimuleert ook de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven, en waar mogelijk de vermindering, verfijning en vervanging van dieren in onderzoek.

Kirk Leech, uitvoerend directeur van de European Animal Research Association:

“Deze gezamenlijke Steunbetuiging vormt een sterke boodschap uit de europese wetenschappelijke gemeenschap ter steun van de rol van dieren in de biomedische wetenschap. Onderzoek met behulp van dieren heeft tot veel medische vooruitgangen geleid, waardoor we nu aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten succesvol kunnen behandelen. Fundamenteel onderzoek is ook afhankelijk van proefdieronderzoek: sommige vragen zijn te ingewikkeld om met cellen in een petrischaaltje te kunnen beantwoorden.

“Deze Steunbetuiging laat zien dat er een collectieve toewijding is aan de waarden en regels in de Europese Richtlijn, die helpt onderzoek in Europa aan de frontlinie van verantwoord proefdieronderzoek te houden.”

Gezien de geplande beoordeling van Richtlijn 2010/63/EU in 2017 als onderdeel van de standaard wetgevingsprocedure in de EU is EARA’s Steunbetuiging een samenkomst van publieke en private onderzoeksinstellingen uit heel Europa met als doel de Richtlijn en haar rol in het verzekeren van de europese positie als wereldleider in biomedisch onderzoek, waarin verantwoord gebruik van proefdieren nog steeds een kleine maar fundamentele rol speelt, te onderschrijven.

EINDE

Noot voor redacteuren:
De European Animal Research Association (EARA) is een communicatie- en belangenorganisatie met de missie om de belangen van biomedisch onderzoek en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Europa te behartigen. Door juiste en op bewijs gebaseerde informatie over de voordelen van biomedische dierproeven te bieden, wil EARA het publiek informeren, voorlichten en samenbrengen, om zo het onderzoek te steunen en een open debat te bevorderen.

Contactgegevens:
Dr. E. Martinez Sanchez, EARA pers- en communicatiemedewerker,

+44 (0) 79 5501 5386, esanchez@eara.eu